Side 1 av 13
 
 
  Norske myndigheter er opptatt av at flere bruker sykkel. Ettersom du er en av dem som sykler ønsker vi dine erfaringer. Formålet med undersøkelsen er å få kunnskap om reiseatferden til syklende og hvordan de opplever risiko i trafikken. Undersøkelsen er en del av arbeidet med å bedre trafikksikkerheten for syklister, og gjennomføres av Psykologisk institutt ved Norges teknisk-naturvitenskaplige universitet (NTNU).

Det er frivillig å delta i undersøkelsen, og alle svar vil bli behandlet konfidensielt. Du samtykker i å delta ved å svare på spørsmålene og sende inn svarene ved å klikke på «Ferdig» på siste side.

Takk for at du er villig til å delta!

For spørsmål ta kontakt med:

Prosjektleder
An-Magritt Kummeneje,
an-magritt.kummeneje@ntnu.no
tlf. 901 57 867
Stipendiat, Psykologisk institutt, NTNU

eller

Fagansvarlig
Torbjørn Rundmo
torbjørn.rundmo@ntnu.no
Professor, Psykologisk institutt, NTNU
   
 
 
 Neste