Søknad om leseplass for mastergradsstudenter ved Humanistisk fakultet (HF) og Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap

Individual Reading Room Desk / Study Carrel Application Form for Master's Degree Students at the Faculty of Humanities (HF) and Faculty of Social and Educational Sciences (SU)


Søknadsskjemaet er stengt resten av semesteret. Velkommen tilbake når søknadsrunden for neste semester starter, ved månedsskiftet juli/august (for høstsemesteret) eller desember/januar (for vårsemesteret).

The application form is closed for the rest of the semester. Welcome back when the application round for the next semester starts, around the July/August turn of the month (for the autumn semester), or around the December/January turn of the month (for the spring semester).

   
 
 
 Ferdig